Python


Python
is een programmeertaal die is ontwikkeld met het oog op leesbare code; vandaar dat het vaak een van de eerste talen is waar een beginnende programmeur mee in aanraking komt.

programmeren-voor-kinderen-165x200

Tijdens een Python Dojo van CoderDojo Westland zullen we veel gebruik maken van het boek ‘Programmeren voor Kinderen’, waarin stapsgewijs Python wordt uitgelegd. Het is hiervoor belangrijk dat Python al staat geïnstalleerd op de laptop die meegebracht wordt naar de Dojo. Het is te downloaden op deze website: https://www.python.org/downloads/

Geschiedenis

Python
Deze programmeertaal werd begin jaren 90 van de vorige eeuw ontworpen en ontwikkeld door de Nederlander Guido van Rossum. Hij is nog steeds nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze taal. Python wordt doorontwikkeld door een enthousiaste groep, geleid door de Python Software Foundation. Deze groep wordt geholpen door vrijwilligers over de hele wereld op het internet.

Eigenschappen van de taal

Python gebruikt als, een van de weinige talen, de mate van indentatie (regelinspringing) van de regel, als indicatie van gelaagdheid van de verschillende onderdelen van het programma. In C-achtige talen worden bijvoorbeeld accolades { } hiervoor gebruikt. Een taal als Pascal gebruikt ‘begin’ en ‘end’. Statements worden in Python eenvoudigweg beëindigd door het eind van de regel.

Door deze inspringing en een aantal andere elementen kan de structuur van de taal worden vergeleken met de structuur van “pseudocode”, die in veel gevallen wordt gebruikt in de literatuur om algoritmes uit te leggen.

Variabelen krijgen geen typedeclaratie. Python maakt gebruik van het zogenaamde duck-typing. Dit houdt in dat het type van een variabele en het type van een argument (ook wel parameter) van bijvoorbeeld een functie of methode niet gedefinieerd hoeft te worden. Bij compilatie vindt (dus!) ook geen typecontrole plaats. Runtime wordt slechts gecontroleerd of de methoden die worden gebruikt voor het betreffende object wel gedefinieerd zijn. Als dat niet zo is, dan volgt een foutmelding. In de meeste andere programmeertalen is dit ofwel onmogelijk, ofwel wordt het als slechte programmeerstijl beschouwd.

Meer informatie

Meer over Python staat bijvoorbeeld op Wikipedia, waarop een deel van deze tekst is gebaseerd, op WikiBooks of als Kata op CoderDojo.com. waar ook enkele challenges op te vinden is.

Zelf aan de slag met Python kan eenvoudig op een website als Codeacademy. Een andere, Nederlandstalige bron met duidelijke uitleg staat op CodingKids.nl. Hierin staat bijvoorbeeld uitgelegd hoe we een schildpadje (‘turtle’) een vierkant kunnen laten tekenen.

Python is vrije software.